ტრადიციონალისტები ჩვენი საქართველო და ქალთა პარტია

დაარსდა 2008 წელს

მიმართულება: არ არის მითითებული

ბლოკის ლიდერები არიან გოჩა ჯოჯუა და გუგული მაღრაძე


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.