მემარჯვენე ალიანსი თოფაძე მრეწველები

დაარსდა 2008 წელს

ბლოკში შემავალი პარტიები: მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს,  ეროვნული

დემოკრატიული პარტია (ედპ) და ერთობა

ბლოკის ლიდერია ჯუმბერ პატიაშვილი


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2010 წლის თბილისის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.