საზოგადოებრივი ალიანსი ერთიანი საქართველოსათვის

დაარსდა 2001 წელს

მიმართულება: არ არის მითითებული

პარტიის თავმჯდომარეა გოჩა ამირეჯიბი


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.