ნიკოლოზ ივანიშვილი სახალხო დემოკრატები

დაარსდა 2010 წელს

მიმართულება: ცენტრისტული

პარტიის თავმჯდომარეა ნიკოლოზ ივანიშვილი


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2010 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2010 წლის თბილისის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.