მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს

დაარსდა 1999 წელს

მიმართულება: მემარჯვენე ცენტრისტული

პარტიის თავმჯდომარეა ზურაბ ტყემალაძე

პარტიის ლიდერია გოგი თოფაძე


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს ხელახალი არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.