ქართული პოლიტიკა

დაარსდა 2003 წელს

მიმართულება: არ არის მითითებული

პარტიის თავმჯდომარეა გოჩა ფიფია


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.