ქრისტიან-დემოკრატიული ალიანსი

დაარსდა 2002 წელს

მიმართულება: არ არის მითითებული

პარტიის თავმჯდომარეა გიორგი კობახიძე


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.