ქრისტიან-დემოკრატიული სახალხო პარტია

დაარსდა 2010 წელს

მიმართულება: არ არის მითითებული

თავმჯდომარე მამუკა ხიმშიაშვილი


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.