საქართველოს ევროპელი დემოკრატები

დაარსდა 2006 წელს

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების "ჩვენ თვითონ" სამართალმემკვიდრე

მიმართულება: მემარჯვენე-ცენტრისტული

თავმჯდომარე პაატა დავითაია


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

ოლქის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.