ონი

ონის მუნიციპალიტეტი არის თვითმმართველი ერთეული, რომელიც მდებარეობს რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში. ონის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება: ყაბარდო-ბალყარეთის რესპუბლიკა (რუსეთის ფედერაცია) და ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკას (რუსეთის ფედერაცია) ჩრდილოეთითა და აღმოსავლეთით, ჯავის მუნიციპალიტეტს (რომელიც ამჟამად ოკუპირებულია) სამხრეთ-აღმოსავლეთით, საჩხერის მუნიციპალიტეტს სამხრეთით, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით და ლენტეხის მუნიციპალიტეტს სამხრეთ-დასავლეთით.

ონის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 18 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად: 1 ქალაქი - ონი, 15 თემი - ფარახეთი, ცხმორი, საკაო, კვაშხიეთი, სორი, შეუბანი, პიპილეთი, შქმერი, ბარი, , წედისი, ღარი, გომი, მრავალძალი, ღები, უწერა. 2 სოფელი - ჭიორა, გლოლა. ამჟამად ოკუპირებული 4 სოფელი - ზამთარეთი, ვეზური, ზასეტა, ზემო ქოზი.

  • მოსახლეობა (სულ) - 9,277
  • მოსახლეობა სქესის მიხედვით: ქალი - 4,987; კაცი - 4,195
  • მოსახლეობა დასახლების ტიპის მიხედვით: ქალაქი - 3,458; სოფელი - 5,724
  • მოსახლეობა ეროვნების მიხედვით: ქართველი - 9,093; სომეხი - 13; რუსი - 19; აზერბაიჯანელი - 4; ოსი - 108; აფხაზი - 7; ბერძენი - 1; უკრაინელი - 2
  • ტერიტორია - 1,712 კმ2

შემდეგი სოფლები ონში ოკუპირებულია:

  • ზამთარეთი
  • ვეზური
  • ზასეტა
  • ზემო ქოზი.

არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები

2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2013 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები მეორე ტური

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები მეორე ტური

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2014 წლის გამგებლის არჩევნების მეორე ტური

სრული

დეტალები

2014 წლის მერის არჩევნების მეორე ტური

სრული

დეტალები

2014 წლის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2014 წლის გამგებლის არჩევნები

სრული

დეტალები

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2017 წლის ოქტომბერის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2013 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2013 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2012 წლის აგვისტო ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2011 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2009 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის აპრილის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის იანვრის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2007 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2006 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.