ქარელი

ქარელის მუნიციპალიტეტი არის თვითმმართველი ერთეული, რომელიც მდებარეობს შიდა ქართლის რეგიონში. ქარელის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება საჩხერის მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-დასავლეთით, ხაშურის მუნიციპალიტეტს დასავლეთით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტს სამხრეთით, გორის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით, ლიახვის მუნიციპალიტეტსა და ჯავის მუნიციპალიტეტს (ლიახვისა და ჯავის მუნიციპალიტეტები ამჟამად ოკუპირებულია) ჩრდილოეთ-აღმოსავლეთით.

ქარელის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 23 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად: 1 ქალაქი - ქარელი, 2 დაბა - აგარა და კორნისი, 16 თემი - აბისი, ავლევი, ახალსოფელი, ბალთა, ბებნისი, ბრეთი, ბრეძი, დირბი, ზემო ხვედურეთი, თერეგვანი, კეხიჯვარი, მოხისი, რუისი, ურბნისი, კორნისი, ძვილეთი, და 4 თემი, რომლების შემადგენლობაში მყოფი სოფლების ნაწილი ამჟამად ოკუპირებულია: ავნევი (თემში ოკუპირებულია შემდეგი სოფლები: არკნეთი და ნული), ზღუდრი (თემში ოკუპირებულია სოფელი არცევი) , თიღვი (თემში ოკუპირებულია სოფლები ახალსოფელი და ოკონა), ფცა (თემში ოკუპირებულია სოფელი თამარაშენი).

 • მოსახლეობა (სულ) - 50,422
 • მოსახლეობა სქესის მიხედვით: ქალი - 25,840; კაცი - 24,477
 • მოსახლეობა დასახლების ტიპის მიხედვით: ქალაქი - 10,724; სოფელი - 39,593
 • მოსახლეობა ეროვნების მიხედვით: ქართველი - 45,593; სომეხი - 542; რუსი - 217; იეზიდი - ; აზერბაიჯანელი - 1,183; ოსი - 2,755; აფხაზი - 25; ბერძენი - 52; უკრაინელი - 21
 • ტერიტორია - 1,092 კმ2

შემდეგი სოფლები ქარელში ოკუპირებულია:

 • არკნეთი
 • ნული
 • არცევი
 • ახალსოფელი
 • ოქონა
 • თამარაშენი

არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები

2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2013 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები მეორე ტური

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები მეორე ტური

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2014 წლის გამგებლის არჩევნების მეორე ტური

სრული

დეტალები

2014 წლის მერის არჩევნების მეორე ტური

სრული

დეტალები

2014 წლის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2014 წლის გამგებლის არჩევნები

სრული

დეტალები

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2017 წლის ოქტომბერის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2013 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2013 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2012 წლის აგვისტო ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2011 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2009 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის აპრილის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის იანვრის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2007 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2006 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.