გორი

გორის მუნიციპალიტეტი არის თვითმმართველი ერთეული, რომელიც მდებარეობს შიდა ქართლის რეგიონში. გორის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება ლიახვის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით და ახალგორის მუნიციპალიტეტს ჩრდილო-აღმოსავლეთით (ორივე მუნიციპალიტეტი ამჟამად ოკუპირებულია), ქარელის მუნიციპალიტეტს (რომლის რამდენიმე სოფელი ამჟამად ოკუპირებულია) დასავლეთით, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი სამხრეთ-დასავლეთით, წალკის მუნიციპალიტეტი სამხრეთით და კასპის მუნიციპალიტეტი აღმოსავლეთით.

გორის მუნიციპალიტეტი დაყოფილია 36 ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულად: 2 ქალაქი-გორი და ცხინვალი (ცხინვალი ამჟამად ოკუპირებულია), 26 თემი - ათენი, ახალუბანი, ბერბუკი, ბიკარი, ბოშური, გერი, დიცი, ზეღულეთი, კარალეთი, მერეთი, მეჯვრისხევი, მღებრიანი, ნიქოზი, საკავრი, სკრა, ტანისხიდი, ტირძნისი, ტყვიავი, ქვახვრელი, ღრომი, შავშვები, შინდისი, ძარი, ძევერი, ხეთაგუროვი, ხიდისთავი; 4 თემი, რომლებიც ამჟამად ოკუპირებულია მთლიანად - ბელოთა, ვანათი, ქსუისი და 4 თემი, რომლების შემადგენლობაში მყოფი სოფლების ნაწილი ამჟამად ოკუპირებულია: ბერულა (თემში ოკუპირებულია შემდეგი სოფლები: მამისაანთუბანი, ფრისი, არგვიცი, ერედვი), ვარიანი (თემში ოკუპირებულია სფელი ახალდაბა), ქემერტი (თემში ოკუპირებულია შემდეგი სოფლები: სვერი, ხეითი და ძარწემი), კურთი (თემში ოკუპირებულია სოფლები ზემო აჩაბეთი და კეხვი).

 • მოსახლეობა (სულ) - 148,686
 • მოსახლეობა სქესის მიხედვით: ქალი - 77,149; კაცი - 71,401
 • მოსახლეობა დასახლების ტიპის მიხედვით: ქალაქი - 49,522; სოფელი - 99,028
 • მოსახლეობა ეროვნების მიხედვით: ქართველი - 137,957; სომეხი - 1,972; რუსი - 1,136; აზერბაიჯანელი - 607; ოსი - 6,405; აფხაზი - 45; ბერძენი - 97; უკრაინელი - 123
 • ტერიტორია - 2,327 კმ2

შემდეგი სოფლები გორში ოკუპირებულია:

 • ცხინვალი ბელოთა
 • ვანათი
 • ქსუისი
 • მამისაანთუბანი
 • ფრისი, არგვიც, ერედა
 • სვერი
 • ხეითი ძარწემი
 • ზემო აჩაბეთი
 • კეხვი

არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები

2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2013 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები მეორე ტური

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები მეორე ტური

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2014 წლის გამგებლის არჩევნების მეორე ტური

სრული

დეტალები

2014 წლის მერის არჩევნების მეორე ტური

სრული

დეტალები

2014 წლის მერის არჩევნები

სრული

დეტალები

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2014 წლის გამგებლის არჩევნები

სრული

დეტალები

2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2017 წლის ოქტომბერის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2013 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2013 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2012 წლის აგვისტო ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2011 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2009 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის აპრილის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის იანვრის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2007 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2006 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.