ახალგორი

ახალგორის მუნიციპალიტეტი არის თვითმმართველი ერთეული, რომელიც მდებარეობს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში. ახალგორის მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით, ლიახვის მუნიციპალიტეტს (რომელიც ამჟამად ოკიპირებულია) დასავლეთით, გორის მუნიციპალიტეტს სამხრეთ-დასავლეთით, კასპის მუნიციპალიტეტს სამხრეთით და დუშეთის მუნიციპალიტეტს აღმოსავლეთით.

2008 წლის ომის შემდეგ, რუსეთის ფედერაციამ გადაარქვა ქალაქს (ახალგორს) „ლენინგორი“, როგორც ქალაქს ერქვა საბჭოთა კავშირის პერიოდში.

 • მოსახლეობა (სულ) - 7,703
 • მოსახლეობა სქესის მიხედვით: ქალი - 3,959; კაცი - 3,691
 • მოსახლეობა დასახლების ტიპის მიხედვით: ქალაქი - 2,437; სოფელი - 5,213
 • მოსახლეობა ეროვნების მიხედვით: ქართველი - 6,520; სომეხი - 37; რუსი - 20; იეზიდი - 1; აზერბაიჯანელი - 2; ოსი - 1,110; აფხაზი - 6; ბერძენი - 2; უკრაინელი - 1
 • ტერიტორია - 1,011 კმ2

შემდეგი სოფლები ახალგორში ოკუპირებულია:

 • ახალგორი
 • ახმაჯი
 • ვაშლოვანი
 • გარუბანი
 • ბეჟაანთკარი
 • ძეგლევი
 • ნაგომევი
 • დელკანი
 • მოსაბრუნი
 • იკოთი
 • წირქოლი
 • ქურთა
 • ალევი
 • კორინთა
 • ჯვარისუბანი
 • გდუ
 • საფეშეთი
 • ზემო ბოლი
 • ქვემო ბოლი
 • ბაზუანი
 • ერედა
 • ყანჩავეთი
 • ზაყორი
 • ცხილონი
 • წოლდა
 • წირი
 • მსხლები
 • დორეთკარი
 • მოჭალიეთი
 • გავაზი
 • ყველდაბა
 • თოხთა
 • ზოდეხი
 • ჩიტიანი
 • მუჯუხი
 • შიუკაანი
 • უკანუბანი
 • ყოჩიაანი
 • გუდაწვერი
 • ღრუ
 • მონასტერი
 • ჩანდარი
 • მორბედაანი
 • ახალდაბა
 • ნაცარა
 • სალბიერი
 • ძუკათკაუ
 • წინაგარი
 • ორჭოსანი
 • საძეგური
 • ლარგვისი
 • დადიანეთი
 • უკანამხარე
 • გეზევრეთი
 • ნახიდი
 • მახიარეთი
 • მარტაანი
 • ჭორჭოხი
 • პავლიანი
 • ქენქაანი
 • მიდელაანი
 • ბალაანი
 • წიპტაურიანი
 • კარელთკაარი
 • თინიკაანი
 • ლოთიაანი
 • ელოიაანი
 • მშველიეთი
 • ხარბალი
 • ცხავატი
 • ქარჩოხი
 • ქარელთკარი
 • ჩიგოიანი
 • ნავიხევი
 • წიფათური
 • ხოზუეთი
 • დაბანკეთი
 • მანჭიკაანი
 • მარტიანი
 • მაჭარაანი
 • ბეჟანაანთკარი
 • ბერუბანი
 • ერედა
 • ბოსლეთა
 • კოდიჯვარი
 • მამულაანი
 • ციხისოფელი
 • ხარკელანი
 • გარუეთი
 • დოგუზაანი
 • ველისა
 • კარა
 • კუცხოვეთი
 • საბარკლეთი
 • ჩკუნეთი
 • ძაგნათი
 • მუჯოხი

არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

2010 წლის შუალედური საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები

2008 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - პარტიული სია

სრული

დეტალები

2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები - მაჟორიტარული

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.

არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

2011 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2010 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2009 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის აპრილის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2008 წლის იანვრის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2007 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები

2006 წლის ამომრჩეველთა სია

სრული

დეტალები


არჩევნების ფილტრი (თუ 3 მოვლენაზე მეტს შეარჩევთ მოგიწევთ ჩამოშლა)

მაჩვენებლის ფილტრი

მონაცემები არ არსებობს.