მონაცემთა წყარო

ამომრჩეველთა სიისა და არჩევნების მონაცემები მოპოვებულია 2008 წლიდან ცესკოსგან საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის მეთოდით. ცესკოს ვებ-გვერდის მისამართია: http://www.cec.gov.ge.

გეოგრაფიული მონაცემები მოწოდებულია კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC) მიერ. CRRC-ს ვებ გვერდის მისამართია: http://www.crrc.ge.