ჩამოტვირთეთ მონაცემები

აქ არის წარმოდგენილი ამ აპლიკაციაში არსებული ყველა არჩევნების მონაცემთა ბაზები და საარჩევნო სიები. თქვენ შეგიძლიათ მონაცემები ჩამოტვირთოთ CSV ან XLS ფორმატში ინგლისურ ან ქართულ ენაზე.

თუ თქვენ ხართ პირველი ადამიანი, ვინც მოითხოვა ეს ფაილი, ჩამოტვირთვას შეიძლება დასჭირდეს გარკვეული დრო, სანამ არ მოხდება ყველა მონაცემთა ბაზის მოძიება და დაფორმატება.