არჩევნების შედეგები

Arrow_elections
Shape_93196

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები მეორე ტური

ქართული ოცნება
48,460
60.44%
საინიციატივო ჯგუფი
23,757
29.63%
Shape_93196

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები მეორე ტური

ქართული ოცნება
23,262
87.54%
ნაც. მოძრაობა
3,305
12.44%
Shape_93196

2017 წლის თვითმმართველი თემის მერის არჩევნები

ქართული ოცნება
587,013
61.32%
ნაც. მოძრაობა
150,199
15.69%
Shape_93196

2017 წლის თვითმმართველი ქალაქის მერის არჩევნები

ქართული ოცნება
286,510
51.4%
ნაც. მოძრაობა
101,783
18.26%

უახლესი ამომრჩეველთა სიები

Arrow_elections
Shape_93196

2017 წლის ოქტომბერის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,440,123
საშუალო ასაკი: 47.36
85-99 წლის: 59,909
99 წელზე მეტი: 372
Shape_89486

2016 წლის სექტემბერის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,510,514
საშუალო ასაკი: 47.15
85-99 წლის: 59,895
99 წელზე მეტი: 451
Shape_65134

2013 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,536,921
საშუალო ასაკი: 46.82
85-99 წლის: 58,319
99 წელზე მეტი: 612
Shape_65134

2013 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,620,329
საშუალო ასაკი: 47.1
85-99 წლის: 63,499
99 წელზე მეტი: 750

საქართველოს არჩევნების მონაცემები წარმოადგენს 2008 წლის შემდეგ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შედეგებს. თითოეული არჩევნების დეტალური შესწავლა შესაძლებელია ისეთი ინდიკატორების მიხედვით, როგორიც არის აქტივობა, არჩევნების შედეგები, ინდივიდუალური პარტიის შედეგები და სხვა. მონაცემების ვიზუალიზება რუკებისა და ცხრილის ფორმატში ქმნის შესაძლებლობას, გაანალიზდეს არჩევნების შედეგების გეოგრაფიული განაწილება ოლქებისა და საარჩევნო უბნების მიხედვით. ამგვარად, თქვენ გეძლევათ ინსტრუმენტები მონაცემების მრავალმხრივი გამოყენებისთვის, როგორიც არის იმ ტერიტორიული ერთეულების იდენტიფიცირება, სადაც ამომრჩეველთა აქტივობა დაბალია და სადაც ამომრჩეველთა მობილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები შესაძლოა უფრო ეფექტური იყოს.

არჩევნების შედეგებთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ, როგორც რუკის, ასევე ცხრილის ფორმატში, გაეცნოთ ამომრჩეველთა სიის ანალიზს 2006 წლიდან დღემდე, ისეთი ინდიკატორების გამოყენებით, როგორიც არის, ამომრჩეველთა რაოდენობა, საშუალო ასაკი, დუბლირებული ამომრჩევლები.