არჩევნების შედეგები

Arrow_elections
Shape_69898

2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები

გიორგი მარგველაშვილი (ქართული ოცნება)
1,012,610
62.09%
დავით ბაქრაძე (ნაც. მოძრაობა)
354,062
21.71%
Shape_65134

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - მაჟორიტარული

ქართული ოცნება
1,141,349
53.25%
ნაც. მოძრაობა
887,144
41.39%
Shape_65134

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები - პარტიული სია

ქართული ოცნება
1,181,923
54.07%
ნაც. მოძრაობა
867,370
39.68%

უახლესი ამომრჩეველთა სიები

Arrow_elections
Shape_65134

2013 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,536,921
საშუალო ასაკი: 46.82
85-99 წლის: 58,319
99 წელზე მეტი: 612
Shape_65134

2013 წლის თებერვლის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,620,329
საშუალო ასაკი: 47.1
85-99 წლის: 63,499
99 წელზე მეტი: 750
Shape_65134

2012 წლის აგვისტო ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,613,747
საშუალო ასაკი: 46.42
85-99 წლის: 52,309
99 წელზე მეტი: 622
Shape_56676

2011 წლის მაისის ამომრჩეველთა სია

სულ: 3,559,480
საშუალო ასაკი: 46.77
85-99 წლის: 54,177
99 წელზე მეტი: 946

საქართველოს არჩევნების მონაცემები წარმოადგენს 2008 წლის შემდეგ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შედეგებს. თითოეული არჩევნების დეტალური შესწავლა შესაძლებელია ისეთი ინდიკატორების მიხედვით, როგორიც არის აქტივობა, არჩევნების შედეგები, ინდივიდუალური პარტიის შედეგები და სხვა. მონაცემების ვიზუალიზება რუკებისა და ცხრილის ფორმატში ქმნის შესაძლებლობას, გაანალიზდეს არჩევნების შედეგების გეოგრაფიული განაწილება ოლქებისა და საარჩევნო უბნების მიხედვით. ამგვარად, თქვენ გეძლევათ ინსტრუმენტები მონაცემების მრავალმხრივი გამოყენებისთვის, როგორიც არის იმ ტერიტორიული ერთეულების იდენტიფიცირება, სადაც ამომრჩეველთა აქტივობა დაბალია და სადაც ამომრჩეველთა მობილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები შესაძლოა უფრო ეფექტური იყოს.

არჩევნების შედეგებთან ერთად, თქვენ შეგიძლიათ, როგორც რუკის, ასევე ცხრილის ფორმატში, გაეცნოთ ამომრჩეველთა სიის ანალიზს 2006 წლიდან დღემდე, ისეთი ინდიკატორების გამოყენებით, როგორიც არის, ამომრჩეველთა რაოდენობა, საშუალო ასაკი, დუბლირებული ამომრჩევლები.

სიახლეები

Arrow_news